Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hier vertelt elke sportleider iets over zijn/haar trainingsles zodat u/jij een idee krijgt wat de gymnastiekvereniging allemaal te bieden heeft:

 

GYMNASTIEK KINDEREN GROEP 1 t/m 8

Gymnastiek voor de onderbouw van de basisschool:
Op de woensdagmiddag wordt er gymnastiek gegeven voor jongens en meisjes van 4 tot ca. 12 jaar van de basisschool. Tijdens deze lessen leren de kinderen d.m.v. spelletjes. Enkele grondvormen van bewegen welke aan bod komen zijn springen, klimmen en klauteren, duikelen, gooien en vangen. In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein materiaal leren kleuters zo hun evenwicht bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid.. De leerkracht probeert zoveel mogelijk rekening te houden met het niveau van ieder kind individueel.
Vanuit deze opzet wordt er per keer een les opgezet.

In de lessen wordt er niet alleen aandacht besteed aan gym maar ook aan balspelen, bewegen op muziek en niet te vergeten spelletjes (zoals tikkertje).
Er wordt tijdens de lessen veel gebruik gemaakt van de toestellen zoals de brug, ringen, wandrek, kast, lange mat, banken en noem maar op.

 

De doelstellingen van deze lessen:

 • De motorische ontwikkeling bevorderen.

 • Samen spelen en samen werken.

 • Balbehendigheid bevorderen.

 • Ritme gevoel bevorderen.

Opbouw van een les:
Het begin van de les bestaat vrijwel altijd uit een spel of bewegen op muziek om de kinderen warm te draaien voor de kern van de les.
De kern bestaat meestal uit 3 of meer onderdelen die klassikaal uitgelegd worden en waar de kinderen vervolgens zelfstandig of met behulp van elkaar of met de hulp van de leerkracht aan het werk gaan. Gedurende de les wisselen de groepjes zodat ieder groepje elk onderdeel een keer gehad heeft.
Het slot bestaat vaak uit een afsluitend spelletje zoals bijvoorbeeld de kat en muisspel, jagerbal e.d.

Onder de tab TRAININGSTIJDEN zijn de dagen en tijden te vinden.

 


BODYTRAINING DAMES 50+ en 65+

Op vrijdagochtend zijn er lessen voor dames en heren die hun lichaam in goede conditie willen houden. De lessen worden gehouden in Sporthal de Marsch in Paterwolde. Er zijn  groepen:

 •  50+ (tempo wat hoger)

 •  65+

Onder de tab TRAININGSTIJDEN zijn de dagen en tijden te vinden.
We beginnen altijd met een stukje warming- up, waarin we op muziek eenvoudige danspassen uitvoeren. Nadat we goed warm zijn geworden gaan we verder met oefeningen. Dit zijn spierversterkende oefeningen die we uitvoeren met behulp van ons eigen lichaamsgewicht. Deze zijn erop gericht om de spieren in het hele lichaam te trainen en een goede lichaamshouding te behouden.
We sluiten de training af met rekoefeningen en ontspanningsoefeningen.

 

OUDER EN KIND GYM

Deze gymnastiek is voor ouders met kinderen in de leeftijd vanaf dat ze goed kunnen lopen totdat ze 4 worden. Samen met de ouders worden de toestellen klaargezet en ouders begeleiden hun kinderen tijdens de les.
De lessen zien er als volgt uit:

 • Klaarzetten van materialen.

 • Inleiding met liedjes en namen lezen

 • Gezamenlijke start: bv met hoepels, muziek, touwtjes, paardje rijden, ballen, pittenzakjes

 • In een "trein" alle onderdelen bij langs

 • Vrij over alle onderdelen gaan.

 • Nadat  de laatste ronde is geweest wordt er opgeruimd en gaan we afsluiten in de kring met liedjes.

Ouders zijn actief betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren). Er wordt op een speelse manier aandacht besteed aan de grondvormen van bewegen: o.a. springen, rollen en balanceren maar ook aan duikelen, hangen, zwaaien, gooien e.d.

De lessen worden in cursusverband gegeven in sporthal De Marsch in Paterswolde. De dagen en tijden staan onder de tab TRAININGSTIJDEN. 

Beide cursussen beslaan ongeveer 14 lessen, De herfstcursus loopt vanaf september tot de kerst en de Voorjaarscursus loopt vanaf de kerst tot de mei-vakantie. Tijdens schoolvakanties wordt er geen les gegeven.
De kosten zijn rond de 50 euro per cursus, waarbij een korting geldt wanneer voor het hele jaar wordt aangemeld.
Voor opgave en informatie kunt u terecht bij:

Agaath AB 050-3093113   email: agaath.ab@ziggo.nl
Petra Boersma: 
050-3081198   email: boersmapetra@hotmail.com

 

GYMNASTIEK VOOR SENIOREN, FIT VOLLEY 55+ DAMES EN HEREN 

Bij deze groep gaat het om actief bewegen met veel gezelligheid. Het eerste half uur wordt hard gewerkt aan het gezonde lichaam, door oefeningen voor de coördinatie, kracht, souplesse, evenwicht en conditie. Dit doen we steeds in een andere vorm. Denk hierbij aan een kracht en conditiecircuit, een dansvorm, oefeningen met de bal of grondoefeningen op een matje. Hierna wordt de bal gepakt en wordt er een half uur volleybal gespeeld. Soms op twee kleine veldjes, soms op één groot veld. Kortom, iedere les een iets andere aanpak. Maar 1 ding is telkens hetzelfde, we doen allemaal ons best, met onze eigen mogelijkheden en bovenal met een heleboel plezier! 

Onder de tab TRAININGSTIJDEN zijn de dagen en tijden te vinden.

 

NAAR BOVEN